ThaiGreen 12mm – TG1203

Liên hệ

Kích thước:

  • Bản lớn: 1221 x 198 x 8mm
  • Bản nhỏ: 1221 x 146 x 8mm 
  • 12mm :    1221 x 146 x 12mm 

Tiêu chuẩn: Cấp độ AC5, Chống cháy, Lõi xanh siêu chịu nước

Made in Thai Lan