Tấm ốp QH – 202B-TY

Liên hệ

  • Tấm ốp lam sóng
  • Sử dụng trang trí tường trần
  • Sản xuất tại Việt Nam