Mayer Xương Cá – MA218

Liên hệ

  • Kích thước: 604 x 94 x 12 mm
  • Độ dày:       12 mm
  • Xuất xứ:      Việt Nam
  • Bảo hành:   20 năm
  • Chất liệu:    HDF lõi xanh