DV550

Liên hệ

  • Mã:                         DV550
  • Design Name:        NSW Spotted Gum
  • Product:                  Sàn gỗ
  • Series:                    Durashine
  • Made in:                 Malaysia