DV530

Liên hệ

  • Mã:                         DV530
  • Design Name:        QLD Spotted Gum
  • Product:                  Sàn gỗ
  • Series:                    Durashine
  • Made in:                 Malaysia