Sàn gỗ BinylPRO không chứa PVC và không có chất làm mềm. Nó đã được chứng nhận với nhãn hiệu sinh thái nổi tiếng của Blue Blue Angel và được công nhận bởi Học viện sinh thái Cologne. BinylPRO cũng có chứng nhận chất lượng không khí trong nhà cao nhất: A +*.

Vì vậy mà chúng tôi xử lý gỗ từ nguồn gỗ tự nhiên rất cẩn thận. Tính bền vững không chỉ là một khẩu hiệu hô hào, mà là một phần trong chiến lược trải nghiệm thực tế người dùng để chiếm lĩnh thị trường của Sàn gỗ Binyl. Chúng tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sử dụng nguồn gỗ tự nhiên mà không phải đến từ những khu rừng được quản lý bền vững.

Từ năm 2003, KRONOSPAN Lampertswalde đã đóng góp tích cực cho việc trồng lại rừng bằng cách trồng cây. Điều này cho chúng tôi cơ hội để sản xuất một phần gỗ mà chúng tôi tự xử lý. Chúng tôi sử dụng tài nguyên rừng trồng cây một cách tối ưu đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cũng xử lý gỗ từ những cây bị thiệt hại do bão và những cây xiêu vẹo có thể được sử dụng để làm đồ nội thất hoặc sàn gỗ.

Sàn gỗ BinylPRO trung tính CO2 vì quy trình sản xuất O.R.C.A. giải phóng CO2 thậm chí ít hơn so với được lưu trữ bởi cây.

O.R.C.A. là tập hợp bao gồm các thành phần chỉ dựa trên nguyên liệu sinh học và các tác nhân liên kết hóa học hữu cơ (nhựa cây tổng hợp) và do đó là hữu cơ.

Sàn gỗ BinylPRO không chứa PVC và không có chất làm mềm. Nó đã được chứng nhận với nhãn hiệu sinh thái nổi tiếng của Blue Blue Angel và được công nhận bởi Học viện sinh thái Cologne. BinylPRO cũng có chứng nhận chất lượng không khí trong nhà cao nhất: A +*.